Die Saga-Aufnahmen (I) Njáls saga / Laxdaela saga

Die Saga-Aufnahmen (II) Egils saga / Grettis saga